Sofia Gospel - рождествен концерт - цял

Masters of the dance - първи коледен концерт - цял

Masters of the dance - втори коледен концерт - цял